Oferta

Projekty

  • Coaching kariery, rozwoju zawodowego

   Coaching kariery to proces, który służy rozwojowi zawodowemu oraz wsparciu w realizacji zadań zawodowych. Coaching pomaga też znaleźć i osiągnąć satysfakcję z wykonywanej pracy.

   Więcej informacji: www.lidiaglowackacoach.com

  • Coaching naukowy

   Celem coachingu naukowego jest wsparcie klienta w podejmowaniu wyzwań zawodowych, osiąganiu kolejnych etapów kariery naukowej. W trakcie procesu uczestnik pracuje nad rozwijaniem kompetencji zawodowych związanych z badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komunikacji naukowej, komercjalizacji wyników badań lub przedsiębiorczości.

   Więcej informacji: www.lidiaglowackacoach.com

  • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

   Warsztat poświęcony prezentacji publicznej i autoprezentacji ma na celu zdobycie/ uporządkowanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu: budowania struktury, doboru tematyki, opracowania formy oraz przygotowywania i wykonywania prezentacji przed dowolnym gremium, uczestnicy zdobędą także wiedzę dotyczącej komunikacji, szczególnie niewerbalnej, będą ćwiczyć własne umiejętności prezentacyjne i tworzenie jasnych komunikatów.

    

   Pobierz program

    

   Zgłoszenia: biuro@roozwijajsie.pl

  • Zarządzanie sobą w czasie

   Warsztat pozwala na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu efektywnego zarządzania sobą w czasie, organizacji własnej pracy, umiejętności oceniania swoich mocnych i słabych stron, radzenia sobie z presją czasu, planowania działań i analizy potrzeb w tym zakresie.

    

   Zobacz program

    

   Zgłoszenia: biuro@roozwijajsie.pl

    

    

  • Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości i rynku pracy

   Warsztaty skierowane są do osób bezrobotnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, którzy realizują lub chcą aplikować o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej, a także dla wszystkich pragnących podnosić swoje kompetencje z zakresu przedsiębiorczości oraz poruszania się na rynku pracy.

   Więcej na stronie EuropeDirect

  • Lean Manufacturing w pigułce

   Lean Manufacturing w pigułce to szkolenie, dzięki któremu zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu szczupłego zarządzania.

   Zobacz program

    

   Zapisy: biuro@roozwijajsie.pl    
    
    
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Nowoczesne kadry dla nowoczesnej energetyki

   Projekt POKL 4.1.2 "Nowoczesne kadry dla nowoczesnej energetyki"

   Celem projektu jest nowoczesne kształcenie inżynierów z branży energetycznej na Politecznice Śląskiej.

    

   Relizacja warsztatów dotyczących skutecznej autoprezentacji w procesie rekrutacyjnym: roozwijajsie.pl

  • Letnia Akademia Lean

   Lean Manufacturing w pigułce to szkolenie, dzięki któremu zdobędziesz podsawową wiedzę z zakresu szczupłego zarządzania.

   Zobacz program    
    
    
  • Narzędzia coachingowe w doradztwie zawodowym

   Zapraszamy na szkolenie narzędziowe! Dla doradców, psychologów, coachów oraz wszystkich szukających inspiracji i zainteresowanych rozwojem zawodowym.

   Zobacz program
        
    
    
  • Rozwój potencjału SWPS

   Projekt POKL 4.1.1

   "Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy"

   Celem projektu jest stałe podnoszenie jakości kształcenia Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, zbliżanie Uczelni do rynku pracy oraz łączenie nauki i biznesu.

   Przeprowadzenie warsztatów dla studentów kierunku Wzornictwo (School of Form) z zakresu umiejętności autoprezentacji oraz prezentacji projektu: roozwijajsie.pl

  • Ustawiczne All Inclusive

   Projekt POKL 4.3 Ustawiczne All Inclusive

   Indywidualne szkolenia specjalistyczne w obszarach kluczowych dla realizacji „Strategii Europa 2020” skierowane do pracowników dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

   roozwijajsie.pl organizuje szkolenia w zakresie:

   - Lean Manufacturing
   - programowanie sterowników PLC
   - znakowanie żywności w oparciu o przepisy UE
   - wykorzystanie przetwórcze miesa odkostnionego mechanicznie

  • Rozwój kompetencji studentów

   Projekt POKL 4.1.1

   Rozwój kompetencji studentów - współpraca Politechniki Lubelskiej i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami

   Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności kształcenia na PL i PP na kierunkach Budownictwo, Architektura i Inżynieria Środowiska poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia oraz kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców w okresie XII.2014-IX.2015

    

   Prowadzenie zajęć fakultatywnych z zakresu kompetencji społecznych: roozwijajsie.pl

  • Od zwolnienia do samozatrudnienia

   Projekt POKL 8.1.1

   Projekt "Od zwolnienia do samozatrudnienia!" jest adresowany do osób, które mają zamiar otworzyć działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jednak nie mają wystarczających środków finansowych dla sfinalizowania przedsięwzięcia.

   Diagnoza predyspozycji i kompetencji zawodowych oraz stworzenie IPD dla Uczestników Projektu: roozwijajsie.pl

  • Studia społeczno-polityczne z Pracodawcą

   Projekt POKL 4.1.1

   Głównym celem projektu jest rozwój współpracy CC z pracodawcami w zakresie kształtowania i realizacji programów studiów, organizacji staży i praktyk, monitoringu i informacji na temat bieżących potrzeb rynku pracy, a także wszechstronne wsparcie procesu wchodzenia absolwentów i absolwentek CC na rynek pracy.

   Prowadzenie wykładów dotyczących praktyki prowadzenia własnej działalności: roozwijajsie.pl

  • Fabryka biznesu

   Projekt POKL 6.2

   Celem głównym Projektu jest wsparcie mikroprzedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych z województwa wielkopolskiego jako alternatywnej formy utrzymania aktywnego statusu na rynku pracy.

   Projekt skierowany jest do 43 (19 kobiet, 24 mężczyzn) osób bezrobotnych w wieku od 50 do 64 roku życia, osób z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, gnieźnieńskiego, średzkiego

   Realizacja diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych oraz IPD: roozwijajsie.pl

  • Dotacja na dobry początek


   Projekt POKL 6.2

   Projekt skierowany jest do 60 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku 15-30 lat (w tym 34 kobiety i 26 mężczyzn) zamieszkałych w powiatach m. Skierniewice, skierniewickim, rawskim, łowickim lub tomaszowskim, które planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

   Doradztwo zawodowe (IPD): roozwijajsie.pl

   Strona projektu: www.dotacja.fundacjarozwoju.org.pl

    

  • Trensfer Kompetencji UAM

   Realizacja mentoringu dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

   www.transferkompetencji.amu.edu.pl

   Trensfer Kompetencji UAM

    

    

  • EduAkcja 50+

   Projekt POKL 9.3

   Celem projektu jest umożliwienie minimum 600 osobom powyżej pięćdziesiątego roku życia udziału w formalnym kształceniu ustawicznym poprzez poradnictwo edukacyjne i zawodowe oraz dofinansowanie min. 60 beneficjentom jednego roku edukacji w wybranych szkołach do 3000 zł.

   Doradztwo edukacyjno-zawodowe: roozwijajsie.pl

   Strona projektu: www.eduakcja.firs.org.pl

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

Rekrutacje

aktualnie brak ofert pracy

Referencje

 • Parlament Europejski

  Szkolenia z doradztwa zawodowego w ramach Projektu "Młodzi w Pracy".

 • Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

  Projekt POKl 6.2 Szansa dla Młodych - analiza predyspozycji zawodowych i potrzeb szkoleniowo-doradczych (Test Kompetencyjny) oraz przeprowadzenie Indywidualnego Planu Działania dla 17 Uczestników Projektu

 • Politechnika Lubelska

  Projekt POKL 4.1.1 Rozwój kompetencji studentów - współpraca Politechniki Lubelskiej i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami
 • Politechnika Śląska

  Projekt POKL 4.1.2 "Nowoczesne kadry dla nowoczesnej energetyki"
 • PUP Środa Śląska

  Organizacja szkolenia Koordynator Lean
 • ZUS Poznań

  Prowadzenie szkoleń z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz komunikacji interpersonalnej dla kardy kierowniczej ZUS w Poznaniu. Realizacja na zamówienie Centrum Szkoleń i Innowacji
 • Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

  Realizacja rozmów rekrutacyjnych oraz doradztwa zawodowego w projekcie PO KL 6.2 Przedsiębiorczość jest kobieca, woj. lubelskie
 • Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji

  Projekt POKL 6.2 Fabryka Biznesu - Realizacja diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych oraz IPD dla 43 osób bezrobotnych w wieku od 50 do 64 roku życia, osób z powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, gnieźnieńskiego, średzkiego.

 • PWSZ w Pile

  Realizacja szkoleń "Budowanie, kreowanie wizerunku: wystąpienia publiczne, autoprezentacja, zachowanie w trudnych sytuacjach biznesowych" w projekcie POKL 6.2 Akademia przedsiębiorczości II

 • 7Cubes Sp. z o.o.

  POKL 6.1.1 „Wysokie kwalifikacje 50+”

  Wsparcie poległo na:
  •    przeprowadzeniu rozmów rekrutacyjnych z Uczestnikami Projektu
  •    oraz na przeprowadzeniu analizy predyspozycji zawodowych

 • Fundacja Aktywizacja

  Realizacja Warsztatów Aktywizacji Zawodowej i Warsztatów Umiejętności Społecznych.

 • Perfekta

  Realizacja kursów przedsiębiorczości w ramach projektu PO KL 1.3.3 Nowe Perspektywy 2 dla WWK OHP Poznań, woj. wielkopolskie
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych

  Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.32/00130/2013.
 • Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia

  Posiadamy wpis do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia pod nr 9648.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Kontakt

791 071 061